Trafikk info

Trafikkinformasjon for sykkelrittet Hammer Stavanger 24.-26.mai 2019

Løypetraseene er lukket for annen trafikk under rittet. Det vil være mulig å krysse løypene på spesielt angitte krysningspunkter under anvisning fra Politiet eller Stasjonære Vakter.

På enkelte strekninger vil trafikk gå i motsatt kjørebane der vegen er delt med midtrabatt.

Her følger informasjon om aktuelle tidsrom, berørte veger og planlagte krysningspunkter for de enkelte etappene.

24.mai: Hammer Climb i Madla, Ullandhaug

 • Før rittet:

  • Sørmarksbakken, Ullandhaugleitet stenges for rigging av målarena kl 07:00-12:00

  • Madlaveien stenges for rigging av startarena kl 10:00-13:00

  • Politiet starter lukking og tømming av løypa kl 18:00

 • Rittet:

  • Rittet starter fra Madlaveien v/Stavanger Forum kl 19:00 og kjører i retning Madlakrossen, Madlamarkveien, gjennom UiS, iPark, Sørmarksveien, Sørmarksbakken, Ullandhaugleitet, Ullandhaugveien, Henrik Ibsensgate.

  • Det kjøres 9 1/2 runder. Målgang på Sørmarksbakken er ca kl 21:00

 • Trafikkavvikling under rittet:

  • Trafikkdirigering på Madlaveien mellom Madlakrossen og Tjensvollkrysset

  • I Madlamark blir det slusepunkter i Åsta Kongsmorsgate, Kong Haralds gate.

  • Gjennomkjøring til Snorresgate er tillatt

  • Tjensvollområdet har ut/innkjøringsmulighet gjennom slusepunkt i Morgedalsveien

  • Gjennomkjøring gjennom Tjensvolltorget er tillatt

  • E39 gjennom Henrik Ibsensgate er stengt ved Ullandhaugveien, omkjøring via motorveien/Madlaveien

  • Vegene åpnes for normal trafikk senest 21:30

 • Etter rittet:

  • Sørmarksbakken/Ullandhaugleitet stengt for nedrigging kl 21:00-23:00


25.mai: Hammer Sprint i Stavanger sentrum, Madla 

 • Før rittet:

  • Stavanger Sentrum blir stengt for biltrafikk på Skagenkaien, Strandkaien og torget hele dagen

  • Rigging starter kl 08:00

  • Politiet starter lukking og tømming av løypa ca kl 15:00

 • Rittet:

  • Rittet starter fra Madlaveien v/Stavanger Forum kl 16:15 og kjører Madlaveien til Bergelandstunellen, så rundt Bergelandsgata, Langgata, Verksgata, Havneringen, Olavskleiva, Arne Rettedalsgate, Løkkeveien, Eiganesveien, Holbergsgate, Madlaveien og vender ved Madlakrossen.

  • Det kjøres 10 runder. Målgang på Skagenkaien ca kl 18:15

 • Trafikkavvikling under rittet:

  • Madlaveien er stengt i begge retninger mellom Madlakrossen og Holbergsgate.

  • Det er mulig å krysse løypa i slusepunkter i Tjensvollkrysset, Motorveien/Madlaveien ut av sentrum, Verksgata, Wesselsgate og Muségata.

  • Bergelandstunellen stenges og utkjøring fra Stavanger øst er via Storhaugtunnelen

  • Lagårdsveien mot sentrum er stengt ved Kongsgata

  • Feltet bruker ca 12 minutter per runde. Det forventes at rytterne kjører stort sett i samlet felt og det blir ca 5 minutter slusetid etter hver passering

  • Stengte veger vil åpnes for normal trafikk ca kl 18:30

 • Etter rittet:

  • Sentrum/Vågen vil være stengt for nedrigging kl 18.30-22.00


26.mai: Hammer Chase i Stavanger, Madla, Hillevåg, Hinna, Grannes

 • Før rittet:

  • Lagene har gjennomkjøring av løypa kl 09.00-10.30 eskortert av sivile MC vakter. Løypa er ikke lukket og ordinære trafikkregler gjelder

  • 10:30-11:30 Rigging av målportal på Madlaveien

  • Politiet starter lukking og tømming av løypa ca kl 14:50

 • Rittet:

  • Rittet starter fra Madlaveien ved Stavanger Forum kl 15:50 og kjører Madlaveien mot sentrum gjennom Kannik til Jernbanelokket. Løypa svinger sørover Lagårdsveien (kun høyre side) og følger Rv44 fram til Haugåsveien. Ved Haugåsveien svinger rittet inn i det midtstilte bussfeltet og følger dette fram til Hinnasvingene. Herfra brukes hele vegbanen og rittet fortsetter på Rv44 fram til rundkjøring ved Jåttåvågen. Her svinger rittet inn på Diagonalen, krysser under E39 Motorveien og videre på Madlaveien. Hele vegbanen benyttes fram til Madlakrossen og i rundkjøring ved Shell svinger løypa mot målområdet ved Stavanger Forum

  • Pulje 1 starter kl 15:50, kjører 3 runder og er ferdig ca kl 16:50. Etter målgang kjører rytterne direkte inn til Stavanger Forum

  • Pulje 2 starter kl 17:05, kjører 3 runder og er i mål ca kl 18:05. Etter målgang kjører rytterne direkte inn til Stavanger Forum

  • Feltet på 40 ryttere vil strekke seg over 2-3 minutter i starten og opp til 5 minutter mot slutten. Det vil  dermed være ca 15 minutter slusetid per runde og god tid til å la trafikk krysse løypa

  • Løypa holdes stengt mellom de to startpuljene

 • Trafikkavvikling under rittet:

  • Planlagt slusing vil være i Tjensvollkrysset, E39 Motorveien (ut fra sentrum, og fra E39 Motorveien til Madlaveien retning Madla). Hillevågstunnelen mot Strømsbrua/Lagårdsveien, rundkjøring Haugåsveien, rundkjøring Breidablikkveien. Hinnasvingene-Boganesveien stenges. Utkjøringsmulighet fra Hinnaområdet gjennom Bergliveien og Markveien til Auglendsbakken. Jåttåvågen sluses ut til Rv44 retning sør (mot Gausel)

  •  Avkjøringsrampe på E39N-Hinna stenges

  • Strekningen Diagonalen-Madlakrossen er stengt i begge retninger

  • Det blir slusing i Regimentsveien-Snorres Gate. Gjennomkjøring til Madlamarkveien er tillatt

  • Trafikken dirigeres i begge retninger mellom rundkjøring ved Shell på Madlaveien og Tjensvollkrysset

  • Madlaveien mot sentrum er stengt fra Tjensvollkrysset

 • Etter rittet:

  • Nedrigging av målområdet i Madlaveien kl 18.30-21.00.

  • Trafikkdirigering mellom Rektor Oldensgt. og Tjensvollkrysset