Trafikkinformasjon
Foto: Szymon Gruchalski

Fredag 25.mai Hammer Climb i Sandnes

 • Politiet starter lukking og tømming av rundløypa i Sandnes ca kl 16:00.
 • Lagene starter fra Stavanger Forum kl 16:20 der det kjøres i kortesje langs E39 motorveien til Sandnes.
 • Ankomst Elvegata i Sandnes er kl 17:00 og da er løpet i gang. Rytterne skal sykle 9 ½ runde og målgang er kl 19:00 i Skaarlia. Vinnerlaget har et kort intervju ved målområdet så skal alle rytterne sykle ned til Sandnes Sentrum der den offisielle seremonien foregår.
 • OBS: Området i Skaret, Skaarlia, Øydgard og Kleivane på oversiden av veien vil bli innelukket når rittet pågår.
 • Det blir slusing ut av løypa i Gravarsveien, retning Hana.
 • Det blir slusing ut av løypa i Gjesdalveien
 • Det blir slusing ut fra Hovemarka til Rv13
 • Det blir slusing ut fra fra krysset Austrått/Høgevollsveien
 • På Håbafjell åpnes Prestheiveien for gjennomkjøring fra Prestheiveien til Klokkarveien .
 • Rv 13 berøres ikke av rittet så Hana, Dale området kan kjøre uhindret inn og ut via Rv13/Vatne.
 • Løypa åpnes umiddelbart etter at rytterne er ute av løypa, senest kl 19:30.

Nabovarsel tilgjengelig for nedlasting her

Se kart for nøyaktig trase og aktuelle slusesteder under rittet:

  26.mai:Hammer Sprint i Stavanger 

  • Det blir opprigging i Madlaveien på morgenen, ca 06-09, begrenset framkommelighet i dette tidsrommet
  • Det blir rigget gjerder i Stavanger Sentrum ca 13.00-15.00
  • Politiet starter lukking og tømming av løypa ca kl 15:15. Rittet starter fra Madlaveien v/Stavanger Forum kl 16:15 og kjører Madlaveien til Bergelandstunellen  så rundt Havneringen, Olavskleiva, Einganesveien, Madlaveien. Det kjøres 10 runder.
  • Det blir slusepunkter i Tjensvollkrysset, Motorveien/Madlaveien ut av sentrum, Verksgata, Wesselsgate. Bergelandstunellen stenges og utkjøring fra Stavanger øst er via Storhaugtunnelen. Det forventes at rytterne kjører stort sett i samlet felt og det blir ca 5 minutter slusetid etter hver passering. Etter målgang ledes rytterne direkte inn på Forum området  slik at Madlaveien vil åpnes for ordinær trafikk ca kl 18:30
  • Nedrigging av gjerder i Stavanger Sentrum lørdag kl 18.30-21.00

   

  Se kart for nøyaktig trase og aktuelle slusesteder under rittet:

  27.mai: Hammer Chase i Stavanger

  • Lagene har trening i løypa kl 09.00-10.30 eskortert av MC vakter. Løypa er ikke lukket og ordinære trafikkregler gjelder.
  • Politiet starter lukking og tømming av løypa ca kl 14:00. Første pulje starter kl 14:50 og er ferdig ca kl 15:50. Etter målgang kjører rytterne direkte inn til Stavanger Forum.
  • Ca kl 15 blir det et 10 minutters showritt fra krysset i Rektor Oldensgate inn til mål.
  • Pulje 2 starter kl 16:05 og er i mål ca kl 17:00. Feltet på 35 ryttere vil strekke seg over 2-3 minutter i starten og opp til 5 minutter mot slutten. Det vil  dermed være ca 15 minutter slusetid per runde og god tid til å la trafikk krysse løypa.
  • Slusing vil være i Tjensvollkrysset, E39 Motorveien (ut fra sentrum og fra motorveien til Madlaveien vest). Hillevågstunnelen mot Strømsbrua/Lagårdsveien, rundkjøring Haugåsveien, rundkjøring Breidablikkveien. Hinnasvingene-Boganesveien stenges. Utkjøringsmulighet fra Hinnaområdet gjennom Bergliveien og Markveien til Auglendsbakken. Jåttåvågen sluses ut til Rv44 retning sør. Avkjøringsrampe på E39N-Hinna stenges.
  • Strekningen Diagonalen-Madlakrossen er stengt i begge retninger, med unntak av strekket Grannesveien-Kristine Bonneviesvei der det blir slusing opp Kristine Bonneviesvei. Det blir slusing i Regimentsveien-Snorres Gate.
  • Madlaveien vest går som normalt denne dagen.
  • Nedrigging av målområdet i Madlaveien kl 17.00-19.00. Begrenset framkommelighet i denne perioden.

   

  Se kart for nøyaktig trase og aktuelle slusesteder under rittet: